Jeg etablerte Inclusive Dance Company sammen med Tone Pernille Østern høsten 2000. Jeg skapte Inclusive med et ønske om å utøve, skape og formidle dansekunst som er ærlig, åpen og tilgjengelig.

For meg er det viktig å søke etter og formidle dansekunst som har noe å si i mange lag, som er intelligent og mindre intellektuell og som kommuniserer med og berører sitt publikum. Som dansekunster er jeg oppatt av de kroppslige møtene, hva skapes og oppdages gjennom møtene i de ulike prosjektgruppene og i dialog med et publikum? Jeg virker ut fra et yogisk perspektiv om kroppen som helhet, sirkler og balansegang. Det å se og lytte til, samt lære av den enkelte, gruppen og alle møtene er meningsfullt for meg.

Dansekunst handler for meg om ærlighet og åpenhet, om dybden og kjernen i mennesket. Stille spørsmål, diskutere, påvirke, kaste ball, leke! En kanal til å gi og uttrykke varme, humor, alvor, energi og spenning på en sofistikert måte. Det å få utøve slik dansekunst er en drivkraft, å få formidle et på alle plan gjennomarbeidet kunstuttrykk fordi jeg har noe jeg vil si, uten at det er et absolutt budskap.

Jeg har min danseutdanning fra Danshögskolan i Stockholm og NTNU i Trondheim, Ashtanga Yoga utdanning fra India (Yogatree) samt masterklasser fra inn- utland.

Jeg er engasjert i utviklingen av dansekunstens plass, lokalt og nasjonalt, gjennom utviklingsarbeid for å styrke infrastrukturer og rammevilkår for kunstformen ved flere arenaer. Jeg ønsker å skape rom for å utøve, formidle, diskutere, skape nettverk og møtes innen scenisk kunst. Det er en berikelse å få samarbeide med spennende scenekunstnere!

Trondheim, august 2010

Arnhild Staal Pettersen

Photo: Daniel Almli (2016)

Inclusive Dance Company © 2000