top of page

SAUNA under my skin hadde premiere 6. desember (Finlands nasjonaldag) 2003, og var en co-produksjon med Teaterhuset Avant Garden.

Om forestillingen:

En poetisk, varierende forestilling med episoder / bilder som sklir inn og over i hverandre. De fire utøverne bruker både dans, fysisk teater og tekst på scenen. Det fins plass for både humor, alvor, sanselighet og det absurde i forestillingen. Videoprojiseringer er en del av selve handlingen på scenen, men flytter forestillingen hit og dit i tid og rom. Scenografien bestående av et antall trebenker som brukes på mange måter understreker forestillingens glidende transformasjon fra et bilde til neste.

Idé:

"Sauna under my skin" dykker ned i ulike aspekter ved den finske saunakulturen. Ideen til forestillingen oppsto ved en kulturkollisjon: den finlandssvenske koreografen flyttet til Norge år 1999 og opplevde badstuen å bli brukt på en annen måte i Norge enn i Finland. Dermed oppsto en interesse hos koreografen for å utforske saunatradisjonens betydninger, kontekster, ritualer og klisjeer. Forestillingen ønsker også å fokusere på identitet, tilhørighet og identitetsbegrepet som sådant.


Workshop - playbackteater:

Når SAUNA under my skin ble spilt i perioden 2003-05 ble den knyttet opp mot en playbackteaterforestilling. Utøverne spilte da playbackteater rundt forestillingens tematikk rett etter avsluttet forestilling. Playbackteater er en deltakende teaterform der skuespillerne spiller opp historier og opplevelser som publikum forteller. Dette ble en måte å skape dialog mellom utøvere og publikum runt publikums opplevelser av forestillingen.

 

Konsept og koreografisk leder:Tone Pernille Østern

Utøvere/medkoreografer:Arnhild Staal Pettersen, Tone Pernille Østern, Frode Eggen

Videokunstner/utøver:Pekka Stokke

Scenografi og lysdesign:Gilles Berger

Musikk:Miks

Varighet:55 minutter

 

Forestillingen ble vist år 2003:

Teaterhuset Avant Garden, Trondheim (5 forestillinger)

Wasa Teater, Vasa, Finland (1 forestilling)

Borgarleikhusið, Reykjavik, Island (1 forestilling)

Forestillingen ble vist år 2004:

Halden Kulturfestival, Konservativen Black Box

(4 forestillinger)

Forestillingen ble vist år 2005:

Ringve VGS (5 forestillinger).

Marit Laupstad Solberg medvirket da som danser i tillegg til de fire opprinnelige aktørene.

 

Utdrag fra forestillingen

Enkelte scener kan taes ut av forestillinger og vises i mindre tradisjonelle scenerom. Dette har blitt gjort flere ganger fra år 2004, blandt annet i Nidarosdomen på oppdrag av Lade Behandlingssenter, på Folkets Hus i Trondheim, på Teaterhuset Avant Garden samt på Program for lærerutdanning, NTNU.


Presseomtale:

Forhåndsomtale Adresseavisen 17.11.2003
Anmeldelse Adresseavisen 08.12.2003
Forhåndsomtale i Trønderbladet
Forhåndsnotise i Aftenposten 02.12.2003
Forhåndsnotise i Byavisen 03.12.2003
Radio: Kulturbeite P2 05.12.2003
Radio: P1 01.12.2003
Forhåndsomtale i Vasabladet 13.12.2003
Anmeldelse i Vasabladet 13.12.2003
Anmeldelse i Pohjalainen 13.12.2003
Anmeldelsen i Pohjalainen oversatt fra finsk til norsk
Forhåndsomtale i Morgunbladið 13.12.2003

 

SAUNA under my skin

bottom of page