top of page

Baby Body

Åpne forestillinger Teaterhuset Avant Garden lørdag 4. og 11. mars kl. 10 og 12. Bestill billetter her.

Barnehageforestillinger i Trondheim og på Inderøy i perioden 6.-17. mars gjennom Den kulturelle barnehagesekken i Trondheim og Dans i Nord-Trøndelag

Baby Body er en dans- og musikkforestilling for de aller yngste, 0-3 år.
Danser Live og musiker Luis kommer reisende inn i barnehagen eller et
scenerom. De pakker opp sin dansematte, sine instrumenter og noen sterke
farger, og så er forestillingen i gang.

For de aller yngste er kroppen et eventyr i seg. Den er utgangspunkt for å forstå, fantasere og leke. Kroppen er en situasjon der stemninger som glede, tristhet, nysgjerrighet og redsel hele tiden dukker opp.

I Baby Body leker Live og Luis med kroppens muligheter til å skape bevegelse, assosiasjoner og stemninger ved hjelp av lyder og musikk. Lyd, bevegelse, noen farger og materialer tar med publikum inn i kroppen, ut i fantasifulle assosiasjoner, og tilbake til den umiddelbare, hverdagslige kroppen igjen.

Baby Body på turné høsten 2017:

Lokstallen, Stjørdal 1.-2. sept (3 forestillinger)

Den kulturelle barnehagesekken, Trondheim, turné barnehager 30.okt-3.nov (10 forestillinger)

Billund, Danmark, 16.-17. nov (3 forestillinger)

Prosjektteam:

Idé, kreativ-koreografisk ledelse og produksjon: Tone Pernille Østern
Dramaturgi: Lise Hovik
Dans og koreografi: Live Strugstad
Musikk og komposisjon: Luis Della Mea
Materialer: Prosjektteamet
Foto: Daniel Almli
Fotomontasje: Tintin Rosvik

Prosjektteamet jobber medskapende og dialogisk i alle ledd av produksjonen, og kunstneriske valg tas gjennom en undersøkende og helhetlig tilnærming til alle elementer som samspiller i den ferdige forestillingen.

Teaterhuset Avant Garden og Dans i Nord-Trøndelag er co-produsenter. Forestillingen vises på barnehager gjennom Den kulturelle barnehagesekken i Trondheim og gjennom Dans i Nord-Trøndelag på Inderøy.

Insitutt for lærerutdanning, NTNU, er samarbeidspart.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Sør-Trøndelag fylke.  

bottom of page