top of page

La Gaspard de la Nuit

Idé og bestilling fra:Trondheim Kammermusikkfestival
 

Bestillingsverket ble framført under Trondheim Kammermusikkfestivals nattkonsert i erkebispegården ved Nidarosdomen 6.9.2002 i samarbeid med pianist Tor Espen Aspaas og skuespiller Øyvind Brandtzægg.

 

Om forestillingen i korthet:

Koreografien er oppbygd rundt tanken at både dans, musikk og tekst skal komme til uttrykk og løftes fram. Pianosvaiten "La Gaspard de la Nuit" er tredelt og koreografien består på samme måte av tre komposisjoner.

Koreografisk idé:

Maurice Ravel komponerte sin pianosvite "La Gaspard de la Nuit" med inspirasjon av de tre diktene "Ondine", "Le Gibet" og "Scarbo" av Aloýsiys Bertrand. Diktene er både fortellende, spørrende, mytiske, maleriske, dramatiske og drømmende. Ravels pianosvite avspeiler det samme - drømmer, kontraster og stor dramatikk. Musikken og diktene er inspirasjonskilde for det koreografiske arbeidet med "La Gaspard de la Nuit". Det danseriske språket er abstrakt men variert. "Ondine" er malerisk og poetisk. "Le Gibet" er langsom og linjær. "Scarbo" er kjapp og symmetrisk.

Forestillingen ble vist år 2002:

Erkebispegården ved Nidarosdommen i Trondheim under Trondheim Kammermusikkfestival 2002. Skoleforestilling og nattkonsert.

Presse:

Forhåndsomtale i Adresseavisen 02.09.2002
(Musikk)anmeldelse i Adresseavisen 07.09.2002

Koreografi:Tone Pernille Østern

Dansere:Arnhild Staal Pettersen, Marit Laupstad Solberg

Musikk:Pianosviten "La Gaspard de la Nuit" av Maurice Ravel

Varighet:20 minutter

bottom of page