Jeg startet Inclusive Dance Company i 2000 med ønske om å utforske, skape, koreografere og delta i utvikling av dans, med spesiell fokus på å jobbe sjangeroverskridende og nyskapende.

Dans er en kroppspoetisk kunstform som kommuniseres mellom mennesker på kroppers vis. Dans skaper rom for å si noe om og være i dialog med verden i bevegelse. Å være i et rom for dans innebærer å være i en verden som er både fysisk virkelig og fiktiv på samme gang. I improvisasjon og samtidskoreografi finnes det plass for å prøve ut nye, umulige, uvanlige og annerledes måter å være-i-verden på.

Å koreografere betyr for meg å skape form i bevegelse om noe jeg vil si sammen med andre. Kroppen, og kroppens mange måter å skape mening er sentral i det koreografiske arbeidet. En koreografisk prosess handler om å i bevegelse lete, lytte, utforske, motta impulser og sette form på. Jeg griper etter det uttrykk jeg er ute etter, men det er som å gripe etter en stein under vann - steinen, uttrykket, ligger gjerne lenger bort enn jeg kunne beregne. Ting tar tid. Ideer må få modne. Jeg må bruke tid på å lytte med kroppen. Lytte til meg selv, til bevegelsesmaterialet, til verden og til de andre jeg jobber med.

Som dansekunstner ønsker jeg hele tiden å være involvert i en debatt, utvidelse og redefinering av dansekunsten: hvem som kan danse, hvems stemmer som skal få bli hørt i dans og hva som kunstnerisk og teknisk er "godt nok". Som koreograf har jeg mulighet til å undersøke ulike scene/rom til å la mennesker, inklusive meg selv, undersøke og presentere kroppens betydning og sine livserfaringer på nye og overraskende måter.

Som dansekunstner med en særlig interesse for undersøkende dans og koreografiske prosesser vil jeg fortsette å tøye og bøye ideer om hva dans er, hva dans kan bety og hvem som er en potensiell danser, koreograf og dansepedagog.

Videoen er fra Dansedyrkernes Seminarium#1 i 2013, der jeg og Luis Della Mea viser hvordan vi jobber fram musikk og bevegelsesmateriale i en dialogisk og utforskende prosess sammen, her knyttet til forestillingen SPACE ME.

Trondheim, desember 2016

Tone Pernille Østern

Inclusive Dance Company © 2000